سومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست در تمامی شاخه های علوم و مهندسی فرصت خوبی فراهم خواهد ساخت تا اساتید دانشگاهی، محققان، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان در یک اجتماع علمی صمیمی بتوانند تجارب، یافته های نوین، نتایج تحقیقات خود را ارئه و با جامعه علمی کشور به اشتراک بگذارند. تبادل دانش فنی به روز و انتقال تجربیات و بیان چالش های زیست محیطی و ارائه راهکارها و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات در موضوع کنفرانس از اولویت های این رویداد مهم علمی کشور است.

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با همکاری شرکت دانشگاهی محیط زیست وانجمن علمی مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایران این کنفرانس را برگزار می نمایند. لذا از کلیه اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران و کارشناسان مرتبط دعوت بعمل می آورد که با ارائه آخرین نتایج پژوهشی خود در کلیه شاخه های علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست در قالب محورهای دهگانه که در سایت کنفرانس مشاهده می نمایند موجبات غنای هر چه بیشتر این کنفرانس را فراهم نمایند.

همچنین در نظر است نمایشگاه تخصصی در حاشیه این کنفرانس برگزار شود که می تواند پل ارتباطی میان ما بین جامعه صنعتی و مراکز علمی باشد. برگزاری پنل ها و کارگاه های آموزشی تخصصی توسط اساتید مجرب و با سابقه کشور نیز از دیگر بخش های این کنفرانس می باشد.