حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت نیرو
وزارت نفت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
شهرداری تهران
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت آب منطقه ای تهران
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
سازمان مدیریت پسماند
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده
سیویلیکا
ابن سینا