آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1395-02-24
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1395-02-26
تاریخ شروع کنفرانس
1395-03-05
تاریخ پایان کنفرانس
1395-03-06

سومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط زیست در بخشهای مختلف طراحی شده و در برگیرنده تمامی موضوعات علوم و مهندسی محیط زیست و کاربرد فناوریهای پیشرفته محیطی می باشد. هر بخش توسط افراد با تجربه ملی و بین المللی اداره خواهد شد. امید است این کنفرانس بتواند مسائل و مشکلات محیط زیست را در قالب دستاوردهای علمی بصورت مقالات شفاهی و پوستری به سمع و نظر مسئولین وعلاقمندان برساند. محورهای اصلی کنفرانس عبارتند از:

1- مدیریت کیفی منابع آب و محیط زیست

2- تغییر اقلیم، توسعه پایدار در محیط زیست

3- آلودگی های زیست محیطی (آب، خاک، هوا، صدا، نور) کنترل و مدیریت آنها

4-اخلاق، فرهنگ سازی، حقوق و دیپلماسی محیط زیست

5- استفاده ایمن از پساب و آلاینده های نوظهور

6- اقتصاد سبز و ارزشهای اقتصادی در حسابهای ملی

7- انرژی های نو و فناوریهای نوین در محیط زیست

8- محیط زیست شهری، مدیریت پسماند و تشکل های مردم نهاد

9- مدیریت، برنامه ریزی و ارزیابی اکوسیستم

10- بحران های زیست محیطی، مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست

برگزار کنندگان

شرکت دانشگاهی محیط زیست
شرکت دانشگاهی محیط زیست

انجمن علمی مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایران
انجمن علمی مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایران


حمایت کنندگان

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

وزارت نیرو

وزارت نیرو

وزارت نفت

وزارت نفت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شهرداری تهران

شهرداری تهران

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور

شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور

شرکت آب منطقه ای تهران

شرکت آب منطقه ای تهران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

سازمان مدیریت پسماند

سازمان مدیریت پسماند

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سیویلیکا

سیویلیکا

ابن سینا

ابن سینا